Gửi và rút tiền thế nào: Mất bao lâu để rút tiền? Có mất phí khi gửi hoặc rút tiền không? Có số tiền tối thiểu để gửi hoặc rút tiền không?

Theo dõi